PROTOMO BRINGS PEOPLE AND IDEAS TOGETHER

Sijainnit

Protomo on keskittänyt toimintansa kolmeen päälokaatioon. Nämä kaupungit ovat Jyväskylä, Lahti ja Tampere. Uusia paikkakuntia tulee yhteistyöverkoston kasvaessa.

Jyväskylä

Jyväskylä on Keski-Suomessa sijaitseva kaupunki ja se onkin Keski-Suomen maakunnan maakuntakeskus. Jyväskylä sijoittuu kauniin Päijänteen pohjoisrantaan. Jyväskylä on tunnettu yliopistokaupunki ja väkiluvultaan se on Suomen seitsemänneksi suurin. Suomen kaupunkialueista se on viidenneksi suurin. Jyväskylä on merkittävä kasvukeskus.

Lahti

Lahti on Päijät-Hämeen maakunnan maakuntakeskus ja se sijaitsee Vesijärven etelärannalla. Kaupungeista se on Suomen yhdeksänneksi suurin ja kaupunkialuiesta taas kuudenneksi suurin. Vesijärveltä on yhteys Vääksyn kanavan kautta Päijänteelle ja muun muassa Jyväskylään. Lahden vahvuuksia ovat erityisesti ympäristöosaaminen sekä teollinen muotoilu.

Tampere

Tampere on Näsijärven ja Pyhäjärven rannoilla sijaitseva kaupunki. Lisäksi se on Pirkanmaan maakuntakeskus. Väkiluvultaan Tampere on Suomen kolmanneksi suurin kaupunki. Jos lähikunnat lasketaan mukaan, on se Suomen toiseksi suurin kaupunkialue. Asukasmäärältään Tampere on Pohjoismaiden suurin sisämaakaupunki.